Home

Site in opbouw

Berekeningen van: suikergehalte om een gewenst alcohol percentage in de wijn te bekomen, zuurgehalte

Mengverhoudingen

Most, wijn, densiteit, wijnsteenzuur etc

Interessante websites voor materiaal:

www.AVEVE.be

www.brouwland.be